Veilige werkplek

Veilige werkplek

Bouwgroep Peters B.V. is zuinig op haar medewerkers en streeft continu naar een werkplek waar de medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. Maar zeker de bouw is een sector waar een ongeluk in een klein hoekje zit. De gevolgen kunnen groot zijn voor de direct betrokkenen. Mensen kunnen gewond raken of  zelfs blijvende beperkingen overhouden aan een ongeval.
Vaak zijn ongevallen te wijten aan organisatorische aspecten en gedrag. Het niveau van veiligheid kan verder worden verhoogd door op dit gedrag te sturen. Mede door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds wordt onderzocht hoe Bouwgroep Peters hierin een structurele verbeterslag kan maken om het gezond en veilig werken van onze bouwmedewerkers te bevorderen.