Status: opgeleverd

Renovatie Nieuw-Middelburg

1 | 2 | 3 | 4 | 5 Volgende

Na een uitgebreide voorselectie, waaraan in totaal 6 bouwbedrijven deelnamen, werd ons bedrijf door opdrachtgever Woongoed geselecteerd als de meest geschikte bouwkundig-aannemer voor de renovatie van in totaal 158 woningen in de wijk Nieuw-Middelburg. Het werk zal in nauwe samenwerking tussen Woongoed en Bouwgroep Peters in het kader van het lean-bouwen-systeem i.c.m. ketenintegratie worden uitgevoerd. Transparantie en vertrouwen in elkaar is bij deze vorm van samenwerken essentieel. Zo worden de voor de renovatie benodigde onderaannemers en leveranciers gezamenlijk geselecteerd en gecontracteerd. Telkens zal worden gestreefd, door het reduceren van faalkosten door toepassing van lean-technieken, de bouwsom te verlagen en de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.   

 

In oktober 2010 is gestart met het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden in twee modelwoningen aan de Leliestraat. Bij deze werkzaamheden komen alle "kinderziekten" aan het licht, waarvoor vervolgens alternatieve oplossingen kunnen worden gezocht. Ook kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in het plan, details kunnen verder worden uitgewerkt, zodat straks bij de definitieve uitvoering alle benodigde gegevens bekend zijn. Hierdoor kunnen bij de "echte" renovatie alle werkzaamheden efficiënt en effectief worden uitgevoerd, zodat de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt kan worden. 

 

De renovatie zal woning voor woning en straat voor straat gebeuren. Met elke bewoner wordt besproken wat de wensen zijn, en zo mogelijk zal aan deze wensen tegemoet gekomen worden.

Een belangrijk element is het energiezuiniger maken van de woning. De huizen scoren nu slecht (energielabel D tot F). Na renovatie hebben de woningen dankzij isolatie van vloeren, vliering, muren en dubbel glas energielabel A!!!   

 

Dit project is lean uitgevoerd. Ons eerste echte lean-project. ARPA heeft alle betrokken partijen (opdrachtgeefster, architect, aannemer, onderaannemers en leveranciers) bekend gemaakt met het toepassen van lean-technieken/methodieken. In eerste aanvang heeft ARPA het bouwteam nog nader geadviseerd. Nadien heeft het bouwteam zelfstandig deze technieken verder eigen gemaakt en uitgebreid.

 

Met de renovatie van de eerste 35 woningen aan de Jasmijnstraat, Leliestraat en de Nassaulaan zijn we gestart in februari 2011. De 250e woning is in maart 2013 opgeleverd. Klus geklaard!

 

Opdrachtgever: Woongoed Middelburg

Architect: Hulshof Architecten Delft

 

Samenstelling projectteam: Joost Pluijlaar (projectleider); Ad van Sluijs (uitvoerder) en Vincent de Leeuw (werkvoorbereider)

 

Voor meer info http://www.pzc.nl/regio/walcheren/vernieuwdmiddelburg/

 

Luchtfoto's: Peter Buteijn Vlissingen