Brede School Domburg

Al in 2002 was er sprake van nieuwbouw ter vervanging van het voormalige schoolgebouw aan de H.M. Kesteloostraat. Die school zou in 2005 klaar zijn. Er kon echter geen overeenstemming worden bereikt met de gemeente over de noodzaak van een nieuw te bouwen school. In februari 2007 werd men het eens: nieuwbouw van een brede school op de plaats van het oude voetbalveld, achter de brandweerkazerne. De opdracht voor de verdere uitwerking van de nieuwbouwplannen werd gegeven en de procedure voor wijziging van de bestemming van het oude voetbalveld werd in gang gezet.

De brede school is een PassiefFris gebouw, één van de eerste in Zeeland. Passief bouwen is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de energie van de zon. In het stookseizoen wordt de aanwezige warmte zo goed mogelijk vastgehouden. De warmte van de ventilatielucht wordt hergebruikt om het gebouw warm te houden.

In de zomer wordt ongewenste opwarming zoveel mogelijk voorkomen en wordt de lagere nachttemperatuur benut om het gebouw ’s nachts deels af te koelen. Het resultaat is een veel stabieler binnenklimaat met kleinere temperatuurschommelingen. In een Frisse school worden extra ventilatiemogelijkheden aangebracht, waarmee het binnenklimaat verbeterd. Dit bevordert de concentratie van de kinderen en voorkomt klachten van kinderen met een allergie.

Echter door bezwaren van omwonenden kon pas na de zomer van 2010, nadat de gemeente het laatste bezwaar ongeldig had verklaard, worden gestart met de nieuwbouw van deze brede school. In deze brede school worden naast de openbare basisschool De Golfslag ook kinderdagverblijf De Kokkel en peuterspeelzaal Hummelhonk en een nieuwe buitenschoolse opvang ondergebracht.

Op 13 oktober 2010 werd op grootse wijze de start van de bouw van de Brede School gevierd. Wethouder René molenaar gaf hiertoe het startsein.

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u graag meer over onze projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Ewout Dek Projectleider