(726) Schutterijflat Vlissingen

(726) Schutterijflat Vlissingen

Woningcorporatie l' Escaut diende eind 2001 een plan in om de seniorenflat in Vlissingen op te hogen met 1 á 2 verdiepingen. Hierdoor zouden er circa 25 extra appartementen kunnen worden bijgebouwd. Gedeputeerde Staten besloot in maart 2003 niet akkoord te gaan met dit plan. De geluidsoverlast van de Scheldewerf zou te hoog zijn en het uitbreidingsplan valt binnenen de risicocontouren van de Westerschelde. Optoppen van de flats werd niet toegestaan.

 

Ondanks deze (financiële) tegenvaller werd besloten de renovatieplannen van het complex wel uit te voeren. Zowel de binnen- als de buitenkant van het complex werden aangepakt.

 

l' Escaut Woonservice wilde de badkamer en de toiletruimte samenvoegen zodat de ruimte groter wordt, hetgeen makkelijker is om zorg te verlenen. Ook wilde l'Escaut de dertig jaar oude woningen voorzien van een nieuw keukenblok, een nieuwe voordeur, rookmelders en een videofoon-installatie aanbrengen. De bewoners van alle 102 appartementen in het complex hadden de keuze om sommige zaken wel of niet in hun woning te laten uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden bleven de appartementen bewoond. Gedurende het vervangen van de liften werd voor enkele maanden een tijdelijke lift met "liftboy" ingezet.

 

Aan de buitenzijde werden de galerijen opgehoogd en de balkonhekken en de liften vernieuwd. De galerij aan de Bussestraat werd doorgetrokken, zodat ook deze appartementen nu per lift bereikbaar zijn geworden. De dakbedekking van het gehele complex werd vervangen.

 

In het vernieuwde complex werd op de begane grond een zorgsteunpunt gerealiseerd.

 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.    

 

Samenstelling projectteam:

Joost Pluijlaar (projectleider) Teun Kok en Ad van Sluijs (uitvoerder) Flip Paauwe en Bram Jansen (werkvoorbereider)