(684) Restauratie Huize "Der Boede" Koudekerke

(684) Restauratie Huize "Der Boede" Koudekerke

Vooral rond Koudekerke zijn relatief veel buitenplaatsen te vinden. Een aantal zijn gesloopt, maar Der Boede (1188), Moesbosch (1872), Ter Hooge (1285) en Toornvliet (1690) bestaan nog. Der Boede is dus de oudste nog bestaande buitenplaats. Het huidige "Huis Der Boede" is pas na de brand van 1745 in 1752 ontstaan. Destijds was J. van der Mandere, burgemeester van Vlissingen, de eigenaar. Hij gaf opdracht voor de bouw van deze buitenplaats aan de Antwerpse architect Johan Pieter van Baurscheit. Het is gebouwd in de Régance-stijl, een overgangsstijl tussen de Barok en Rococo.

 

Tot aan de oorlog werd de buitenplaats door particulieren bewoond. In de 2e wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog werd Der Boede gebruikt als opvanghuis voor oorlogsinvaliden. Zo werd in 1949 Der Boede een verpleeghuis. In 1953 werden er twee gebogen vleugels aan het hoofdgebouw aangebouwd.

 

Momenteel is Huis Der Boede eigendom van het SVRZ, de Stichting Voor Reginale Zorgverlening. De zorginstelling gaat het terrein gefaseerd verlaten. Het SVRZ heeft echter het initiatief genomen het Huis her te bestemmen. Het Huis verkeerde echter in een zeer slechte staat. 

 

De Bouwgroep Peters, als gerenommeerd restaurateur, kreeg in samenwerking met de Bouwwinkel opdracht het Huis te inventariseren en een aanvraag in te dienen voor de restauratie. Naar aanleiding van deze aanvraag werd in 2002 een zogenaamde "Kanjersubsidie" verkregen en werd het mogelijk de noodzakelijke restauratie te financieren.   

 

De restauratie betrof in hoofdzaak een casco-restauratie. Het plan werd uitgewerkt door architecten-bureau Fritz  te Bussem. De beide gebogen zijvleugels werden gesloopt. De indeling werd teruggebracht in haar oorspronkelijke vorm. Het gehele casco werd onder handen genomen. Er was vooral veel schade aan houten dakconstructies, goten, leien, gevelkozijnen en natuurstenen elementen, zoals trappen, bordessen en gevelornamenten. Binnen werd vooral aandacht besteed aan de restauratie van het stucwerk aan wanden en plafonds en werd het gehele pand geschilderd. Ook de toegangspoort werd weer in haar oude luister hersteld.

 

De restauratie is in september 2004 gestart. Het gebouw is in november 2005 door ons bedrijf weer opgeleverd. Tot op de dag van vandaag staat "Huis Der Boede" te koop.

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleider) Piet Houterman en Bram Peene (uitvoerder) en Krijn Wielemaker (werkvoorbereider) 

 

 

 Luchtfoto's: Peter Buteijn Vlissingen