(751) Restauratie RK-kerk Goes

(751) Restauratie RK-kerk Goes

In opdracht van het Kerkbestuur en het Bisdom Breda werd begin 2007 de restauratie van deze kerk aanbesteed. Aan de hand van bestek en tekeningen van het architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft verwierf de Bouwgroep, als laagste inschrijver, deze opdracht.

 

De werkzaamheden waren zeer divers en uitgebreid. Een korte opsomming van de uit te voeren werkzaamheden:

- op het priesterkoor werden de dakleien vernieuwd;

- de muurplaten en spanten zijn hersteld;

- de goten zijn vervangen door koperen exemplaren;

- aan de binnenzijde zijn de gewelven hersteld;

- het bestaande stucwerk werd gerepareerd;

- de muurschilderingen werden hersteld en waarnodig

vernieuwd;

- het gebrandschilderde glas-in-lood van de vensters zijn

opnieuw verlood en van voorzetglas voorzien;

- de trekstangen in de muren zijn voorzien van cathodische

  bescherming;

- het nodige schilderwerk werd uitgevoerd.

 

Onze restaurateurs starten in mei 2007 met hun werkzaamheden. In januari 2008 werd de kerk weer opgeleverd. 

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleider) Bram Peene (uitvoerder)