(890) Restauratie Grote of Nieuwe Kerk Zierikzee

(890) Restauratie Grote of Nieuwe Kerk Zierikzee

Eind 2011 was ons bedrijf de laagste inschrijver bij de aanbesteding van deze (flinke) restauratieklus. Naar een ontwerp van RDH-Architecten te Middelburg/Breda en in opdracht van de eigenaar van de kerk Stichting Oude Zeeuwse Kerken zijn onze restaurateurs in januari 2012 gestart met hun voorbereidende werkzaamheden, het plaatsen van steigers en het stofvrij inpakken van het kerkorgel.

 

De restauratie omvat in hoofdzaak: het vervangen van stucwerk, goten en een deel van de door zwam aangetaste kapkonstruktie. Als de steigers zijn geplaatst kan begonnen worden met het daar waar nodig weghalen van het stucwerk, zodat de achterliggende - door zwam aangetaste  - houten constructie vervangen kan worden. Alle stucwerk, voluten en ornamenten worden geïnspecteerd. Door zwam aangetaste houten onderdelen worden vervangen door Amerikaans grenen of Oregon Pine. Het dak en de goten van de kerk worden daar waar nodig gerepareerd. Het dak van de timpaan wordt geheel vervangen en voorzien van een nieuwe zinken bedekking. Het geheel wordt afgerond middels een grondige schilderbeurt. De werkzaamheden zijn volgens planning eind 2012 gereed.

 

Met de restauratie is totaal 2,1 miloen euro gemoeid. De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed draagt 1,5 miljoen euro bij. De provincie 220.000 en de gemeente Schouwen Duiveland 260.000 euro.

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleider), Edwin Schinkel (werkvoorbereiding) en Jeroen van Willigen (uitvoerder).

 

Voor meer beeldmateriaaal en informatie kijk dan op www.nieuwekerkzierikzee.nl