Certificering

Bouwgroep Peters is sinds haar oprichting lid van de brancheorganisatie Bouwend Nederland.

 

Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl

Bouwgroep Peters B.V. is sinds juni 1995 gecertificeerd:

- VCA**  2017-6.0

- ISO 9001:2015

 

Toepassingsgebied: Uitvoeren van nieuwbouw en renovatieprojecten, restauratie van monumenten en gebouwen, uitvoeren van onderhoud en verbouwingen.

 

 

Bouwgroep Peters is aangesloten bij Woningborg N.V. Woningborg verstrekt waarborggaranties voor koopwoningen. Vooraf toetst Woningborg het bouwplan ten aanzien van eisen gesteld door Bouwbesluit en de te hanteren koop/aannemingsovereenkomst. Na toetsing en eventuele aanpassingen hiervan volgt acceptatie. Tijdens de bouw controleert Woningborg steeksproefgewijs de kwaliteit van de uitvoering, zodat de koper verzekerd is dat de woning conform de gestelde eisen wordt gebouwd. Bij oplevering verstrekt Woningborg vervolgens het garantiecertificaat. 

 

Ter continuering van het lidmaatschap wordt elk jaar onze onderneming zowel technisch als financieel getoetst door Woningborg.

 

Voor meer informatie: www.woningborggroep.nl

Bouwgroep Peters is sinds de oprichting lid van Bouwgarant. Bouwgarant biedt eigenaren van bestaande woningen en toekomstige kopers van nieuwe woningen de benodigde (afbouw)zekerheden en garanties.

 

Ter continuering van het lidmaatschap wordt onze onderneming elk jaar zowel technisch als financieel getoetst door Bouwgarant. 

 

 

Voor meer informatie: www.bouwgarant.nl

Bouwgroep Peters B.V. is een erkend leerbedrijf. In eigen bedrijf mogen wij dus onze toekomstige vakmensen opleiden in de praktijk. Onze leermeesters en praktijkbegeleiders hebben hiervoor de kennis en de mogelijkheden.

 

Voor meer informatie: www.fundeon.nl