Nieuw Middelburg

Na een uitgebreide voorselectie, waaraan in totaal 6 bouwbedrijven deelnamen, werd ons bedrijf door opdrachtgever Woongoed geselecteerd als de meest geschikte bouwkundig-aannemer voor de renovatie van in totaal 258 woningen in de wijk Nieuw-Middelburg. Het werk werd in nauwe samenwerking tussen Woongoed en Bouwgroep Peters in het kader van het leanbouwen i.c.m. ketenintegratie uitgevoerd. Transparantie en vertrouwen in elkaar is bij deze vorm van samenwerken essentieel. Zo werden de voor de renovatie benodigde onderaannemers en leveranciers gezamenlijk geselecteerd en gecontracteerd. Telkens werd gestreefd, door het reduceren van faalkosten door toepassing van lean-technieken, naar het verlagen van de bouwsom en de kwaliteit van het eindproduct te verhogen.

In oktober 2010 werd gestart met het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden in twee modelwoningen aan de Leliestraat. Bij deze werkzaamheden kwamen alle “kinderziekten” aan het licht, waarvoor vervolgens alternatieve oplossingen werden gezocht. Ook werden verbeteringen doorgevoerd in het plan, detaillering werd aan de praktijk aangepast, waardoor bij de definitieve uitvoering alle benodigde gegevens bekend en tot in detail uitgewerkt waren. Hierdoor konden bij de “echte” renovatie alle werkzaamheden efficiënt en effectief worden uitgevoerd, zodat ook de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt werd.

De renovatie is woning voor woning en straat voor straat uitgevoerd. Met elke bewoner werd vooraf de individuele wensen geïnventariseerd. Meestal kon aan deze wensen tegemoet gekomen worden.

Een ander belangrijk element is het energiezuiniger maken van de woning. De huizen scoorden  slecht (energielabel D tot F). Na renovatie hebben de woningen dankzij het isoleren van vloeren, vliering, muren en het plaatsen van dubbel glas allemaal het energielabel A behaald!!!

Dit project is lean uitgevoerd. Ons eerste echte lean-project. ARPA heeft voor de aanvang van de renovatie alle betrokken partijen (opdrachtgeefster, architect, aannemer, onderaannemers en leveranciers) bekend gemaakt met het toepassen van lean-technieken/methodieken. In eerste aanvang heeft ARPA het bouwteam nog nader geadviseerd. Nadien heeft het bouwteam zelfstandig deze technieken verder eigen gemaakt en uitgebreid.

Met de renovatie van de eerste 35 woningen aan de Jasmijnstraat, Leliestraat en de Nassaulaan zijn we gestart in februari 2011. De 250e woning is in juli 2013 opgeleverd. Klus geklaard!

 

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u graag meer over onze projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Joost Pluijlaar Technisch directeur