Restauratie Badpaviljoen Domburg

Johannes Jacobus van Nieukerken (1854) krijgt in 1886 opdracht voor de bouw van een nieuw badhuis: Het badpaviljoen Domburg. Opvallend is dat het front (de mooie kant) gericht is naar de dorpszijde. Het gebouw is uitgevoerd in een uitbundige Hollandse neorenaissance stijl. Het gebouw bestaat in plattegrond uit de grote concert-en kuurzaal, omgeven door kleinere ruimten zoals een conversatiezaal, een biljartzaal, een leeszaal voor de heren en een salon voor de dames. Het pand is tot 1995 in gebruik geweest als restaurant. Het onderhoud was slecht en het gebouw verpauperde.

Projectontwikkelaar Van Garderen en Dekker zag de verpaupering met lede ogen aan en kochten uiteindelijk in 1998 het gebouw. Zij wilden het Badpaviljoen redden, restaureren en in haar oude luister herstellen. De gerenommeerde architect dr. ir. Egbert Hoogenberk (1950) van het architectenbureau voor Harmonische Architectuur te Voorstonden kreeg de opdracht voor het ontwerp. De restauratiekosten konden echter in de huidige vorm niet worden opgebracht, schaalvergoting was noodzakelijk en uitbreiding aan de zeezijde was hiervoor volgens de ontwikkelaar de oplossing. De door het Rijk in 2001 toegekende Kanjersubsidie bracht hierin geen verandering.

Niemand had feitelijk bezwaar tegen de restauratie van het Badpaviljoen, maar wel tegen de, in de ogen van de tegenstanders, kolossale nieuwbouw aan de zeezijde. Hierdoor ontstond een pat-stelling: geen uitbreiding, geen restauratie.

Start restauratiewerkzaamheden

Om de toegezegde Kanjersubsidie niet in gevaar te brengen, zijn wij in april 2004 toch gestart met de restauratiewerkzaamheden. De voorgaande maanden werden voornamelijk besteed aan het slopen van bijgebouwen en het verwijderen van losliggend afval en het strippen van het gebouw. Niet alle bouwdelen konden direct worden aangepakt door onze restaurateurs, omdat gezien de procedurele perikelen het definitieve ontwerp nog niet vaststond.

Medio 2004 werd door de ontwikkelaar een wijziging bestemmingsplan ingediend voor de inbouw en nieuwbouw van totaal 13 appartementen. Hiertegen werden vijf bezwaren ingediend.

In januari 2005 wordt bekend dat de gemeente Veere ondanks de bezwaren toch wil meewerken aan het verlenen van vrijstelling op het toenmalige bestemmingsplan. De vrijstellingsprocedure wordt in gang gezet. Wederom zijn bezwaren te verwachten. Inmiddels was het restauratiewerk van het buitenwerk al ver gevorderd. In juni 2005 werd de achtergevel van de bal-kuurzaal gesloopt. Afkomende materialen werden veiliggesteld, klaar voor hergebruik. Zijgevels en dak bleven zover als mogelijk gehandhaafd. Door het slopen van de gevels werd het mogelijk onder de bal-kuurzaal een kelderruimte aan te brengen. In oktober 2005 was het Badpaviljoen een kelderruimte rijker.

Begin juli 2005 werd de bouwvergunning dan toch definitief verleend. Nu alle procedures waren afgerond, leek er geen vuiltje meer aan de lucht en kon met man en macht het gehele werk worden opgestart. Niets was minder waar. De financiering van de nieuwbouw was nog niet rond. Door alle procedures was de verkoop van de appartementen nog niet echt mogelijk. Een koper wil wel graag weten wàt hij koopt. Teneinde een snelle verkoop te bevorderen sluit Heja Project Ontwikkeling uit Breda zich aan bij Van Garderen en Dekker en gaan gezamenlijk verder met de ontwikkeling en verkoop van de appartementen. De verkoop wordt een succes en op 3 april 2006 wordt gestart met de nieuwbouw.

Aan het werk!

De Bouwgroep kan nu volop aan het werk. Het casco staat vast. Hier zijn geen afwijkingen mogelijk. De eigenaren van de nieuw te bouwen appartementen buigen zich nu over de bouwtekeningen. Architecten, binnenhuisarchitecten en allerhande adviseurs worden ingeschakeld om hun appartement de uitstraling te bezorgen die bij het Badpaviljoen hoort. Bepaald geen sinecure, want in de ruwbouw moeten wel alle noodzakelijke voorzieningen worden meegenomen, voortvloeiend uit de door de adviseurs van de kopers gewijzigde indeling of inrichting. De afbouw van de appartementen behoefde dan ook veel aandacht van onze uitvoerder en werkvoorbereiding teneinde alle, vaak niet alledaagse materialen op tijd geleverd en aangebracht te krijgen. Eind 2007 waren nagenoeg alle appartementen gereed voor bewoning.

Feestelijke opening door minister J.P. Balkenende

In oktober 2007 werden wij benaderd door Ferdie Dolk en Mirjam Joziasse, de nieuwe eigenaren van het horecagedeelte, voor de afbouw van hun restaurant. Ferdie en Mirjam waren daarvoor eigenaren van “Het Groot Paradys ” te Middelburg, waar zij eind 2006 zelfs een Michelinster wisten te verwerven. Zij zochten een nieuwe uitdaging, door in de Domburgse duinen een bijzonder restaurantconcept neer te zetten, het Badpaviljoen waardig. In samenwerking met de interieurbouwer en installateurs is het gelukt de gestelde deadline voor de opening van het restaurant te halen. Op 15 maart 2008 opende “Restaurant het Badpaviljoen” haar deuren.

Op 11 juni 2008 werd het Badpaviljoen op grootse wijze door onze minister president J.P. Balkenende feestelijk geopend.

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u graag meer over onze projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

Michiel Steenblok Projectleider
William Voet Bedrijfsleider restauratie