Renovaties & Verbouwing

Renovaties & Verbouwing

Bij renovatie en verbouw worden oudere gebouwen – zowel woningen als utiliteitsbouw – geheel aan de moderne eisen van de tijd en van onderhoudsbeheer aangepast. Ontstane constructie-gebreken worden hersteld, gevels krijgen een ‘face-lift’.


Renovatie betekent meestal een verhoging van het wooncomfort of – bij utiliteitsbouw – van het werk- c.q. gebruiksklimaat. Renovatie stelt hoge eisen aan de aannemer, die het werk onder soms bijzondere omstandigheden moet uitvoeren. Peters heeft de grootte en de ervaring om groot- en kleinschalige renovaties doelmatig uit te voeren.