Restauratie Timmerfabriek

Half oktober 2009 was het zover. De gemeente Vlissingen heeft “BOEI” de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed gevraagd de aanbesteding voor de cascorestauratie en herbestemming van de Timmerfabriek op het voormalige Scheldeterrein te begeleiden. De Timmerfabriek, gebouwd in 1914, is een rijksmonument en eigendom van de gemeente.

De gemeente Vlissingen heeft voor de restauratie van de Timmerfabriek 3,4 miljoen euro subsidie gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De voorwaarde die aan deze subsidie vast zit, is dat de restauratie van het casco uiterlijk 31 december 2010 moet zijn afgerond.

De gehele cascorestauratie is aanbesteed in 3 percelen:

  1. de betonrestauratie (Nedcon Arkel)
  2. de restauratie van de kozijnen (Van der Vegt Meerkerk)
  3. overige bouwkundige werkzaamheden

Ons bedrijf blijkt medio november de laagste inschrijver te zijn voor perceel 3, het uitvoeren van de overige bouwkundige werkzaamheden. Bouwgroep Peters heeft tevens de coördinatie van alle percelen voor haar rekening genomen.

Eind 2010 is de feitelijke restauratie afgerond. Begin 2011 werden nog enkele aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Na de restauratie heeft BOEI het gebouw enkele jaren geëxploiteerd en verhuurt voor allerhande culturele evenementen. Inmiddels is de Timmerfabriek door Bouwgroep Peters getransformeerd naar luxe hotel.

Meer weten over dit project?

Wij vertellen u graag meer over onze projecten. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

William Voet Bedrijfsleider restauratie