Veilige werkplek

Veilige werkplek

Verhogen veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur

                       

Bouwgroep Peters heeft als voornaamste doelstelling dat medewerkers op een veilige en gezonde wijze werkzaamheden kunnen uitvoeren. Elke medewerker moet duurzaam inzetbaar blijven tot aan zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Mede door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds willen wij verder invulling geven aan de voorgestelde maatregelen om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur binnen Bouwgroep Peters structureel te verbeteren.

 

In een eerder project hebben we een diagnose gesteld van de huidige veiligheidscultuur binnen ons bedrijf. In samenwerking met een Hoger Veiligheidskundige zullen wij invulling geven aan het actieplan en zullen we de kennis en vaardigheden (competenties) van onze medewerkers verder verhogen. De acties binnen het project moeten leiden tot veilig gedrag en een groter bewustzijn bij de medewerkers met betrekking tot de invloed van de werkzaamheden op haar of zijn gezondheid.