(754) Zorgcentrum Ter Reede Koudekerkseweg

(754) Zorgcentrum Ter Reede Koudekerkseweg

Na de bouw van het verpleeghuis (1e fase) en de grootschalige nieuwbouw (2e fase) was in 2007 de 3e en laatste fase van het Masterplan Ter Reede aan de beurt. Deze laatste fase bestond uit de renovatie van het verzorgingshuis gelegen aan de Koudekerkseweg en de bouw van de laatste nieuwe vleugel gelegen tussen de "oudbouw" en de "nieuwbouw".

 

Na de verhuizing van de bewoners naar hun tijdelijke huisvesting elders in Vlissingen en de sloop van de oude tussenvleugel, werd in mei 2007 in opdracht van de Stichting HVOV en naar een ontwerp van EGM te Dordrecht, gestart met de bouw van de nieuwe tussenvleugel. Deze vleugel werd uitgevoerd in gietbouw, gemetselde gevels en een aluminium vliesgevel met een zonwering van vaste lamellen. Op de begane grond bevinden zich een woonkamer met keuken, rustkamers en een fysiotherapieruimte. Op de 1e en 2e verdieping zijn in totaal twaalf zgn. topkamers gecreëerd. Dit zijn kamers met ruime badkamer en een keukentje waar ouderen zelfstandig kunnen wonen.

 

Tegelijkertijd werd gestart met de renovatie van het "oude" hoofdgebouw. Het bestaande gebouw werd intern grotendeels "gestript". In dragende betonwanden werden diverse doorbraken gemaakt. Middels metal-stud wanden zijn in de vleugels 76 verpleegkamers, diverse kantoorruimten, bergingen en per acht verpleegkamers één gezamenlijke woonkamer gerealiseerd. In de oostvleugel is een extra lift aangebracht. Tevens onderging de recreatiezaal en de voor-

malige hoofdentree een ware metamorfose. Ook gangen en algemene

ruimten ontkwamen niet aan renovatie. Er werden nieuwe brand-

scheidingen en vluchtwegen aangebracht, conform de huidige brand-

weereisen. De voormalige hoofdentree aan de Koudekerkseweg is

geheel vernieuwd. Deze ruimte, met een hoogte van circa 12 meter,

heeft een eigentijdse uitstraling verkregen door toepassing van een

aluminium vliesgevel en aluminium dakbeplating. In deze entree zijn de

verschillende vleugels door middel van twee loopbruggen met elkaar

verbonden. De gevels en het pannendak van de oudbouw werden

gereinigd en het geheel werd afgerond met een fikse schilderbeurt.

 

De werkzaamheden werden in november 2008 afgerond.

 

Samenstelling projectteam:

Joost Pluijlaar (projectleider) Ad van Sluijs en Jan Dekker (uitvoering) Bram Jansen (werkvoorbereiding)

 

 

Luchtfoto's: Peter Buteijn Vlissingen