(799) SCEZ Middelburg

(799) SCEZ Middelburg

Het SCEZ kreeg begin 2010 de beschikking over een nieuwe huisvesting aan de Looijerssingel te Middelburg. Op deze plek, in de voormalige brandweerkazerne, zijn het Zeeuws Archeologisch Depot en de Monumentenwacht Zeeland ondergebracht. De naam van het nieuwe locatie luidt "Het Schuitvlot".

 

Opdrachtgever voor de verbouwing en nieuwbouw was de Provincie Zeeland. Het ontwerp van het gebouw is gemaakt door de Architecten Alliantie. De karakteristiek van de gebouwen is in dit ontwerp herkenbaar gebleven. Waar eens de brandweerauto's stonden, staan in de toekomst de bussen van de monumentenwacht. In het voormalige kantoor worden ook nu de nieuwe kantoren van het SCEZ gesitueerd, zij het met een flinke uitbreiding in de voormalige sporthal aan het Armeniaans Schuitvlot. Geheel nieuw zijn de depotvoorzieningen van de archeologische collectie en archieven.

 

De driedeling van het gebouw naar functie komt ook tot uitdrukking in de materiaal- en kleurtoepassing. Het kantorendeel krijgt een gevelbekleding van groene koperplaten, het garage- en stallingsdeel een bekleding van schanskorven, gevuld met bruin-zwarte basaltblokken en het depotgedeelte een gevelbekleding van zwart gecoate damwandpanelen.

 

Bouwgroep Peters bleek, na een uitvoerige voorselectie, op de aanbesteding de laagste inschrijver. Samen met installatiebedrijf Wolter & Dros zijn wij op 19 januari 2009 officieel gestart met de sloopwerkzaamheden. Vrijdag 20 februari 2009 werd de start van de bouw feestelijk gevierd.

 

Samenstelling projectteam: William Voet (projectleiding) Coen Valckenier (werkvoorbereiding) Henk Minderhoud (uitvoering)