(747) Restauratie monument "De Gouden Nagel" Vlissingen

(747) Restauratie monument "De Gouden Nagel" Vlissingen

Het pand "Den Gouden Nagel" was eens de burgemeesterswoning en later het Stedelijke Museum van Vlissingen. Het gebouw is in circa 1881 gebouwd. In 1913 werd het pand door mevrouw Van der Os geschonken aan de gemeente Vlissingen, onder voorwaarde dat het gebouw in gebruik zou blijven als museum. Bij het vervallen van de museale functie diende het pand openbaar verkocht te worden en zou de opbrengst ten goede komen aan de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk.

 

Met de verhuizing in 2003 van het Stedelijke Museum naar het Maritiem Museum Zeeland stond dit gebouw leeg. Om speculatie, leegstand en verpaupering te voorkomen is Bellamypark 19 begin 2007 door de gemeente verkocht aan de heer W.A.H. van Gessel. Aan de verkoop werd de voorwaarde verbonden dat koper moest overgaan tot uitvoering van het restauratie- en herontwikkelingsplan van Allant architecten te Goes tot een woning passend binnen het bestemmingsplan Binnenstad.

 

Nadat de verkoop definitief was afgerond konden wij in mei 2007 aan de slag. Doordat het gebouw lange tijd in gebruik is geweest als museum waren de binnenruimten ongeschikt voor bewoning. Er was sprake van verregaand achterstallig onderhoud. Ook het exterieur moest nodig worden gerestaureerd. Nagenoeg alle onderdelen zoals daken, goten, gevels, ramen en kozijnen moesten worden aangepakt. Ook dienden verschillende ruimten heringedeeld worden.

 

Deze restauratie is een toonbeeld van hoe een restauratie ook kan worden uitgevoerd. Met respect voor het monument, maar intern aanpast aan de huidige eisen, voorzien van alle comfort en luxe. Authentieke onderdelen werden door onze vakmensen hersteld en indien verdwenen weer teruggebracht. Ook aan de kleurstelling is veel aandacht besteed. Kortom, opdrachtgever, architect en aannemer hebben het monument in oude luister hersteld en is bewoning van dit pand een lust.

 

"Den Gouden Nagel" is medio 2008 opgeleverd. 

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleider) Piet Houterman en Mark Geuze (uitvoerder) Edwin Schinkel (werkvoorbereider)