(783) Restauratie Buitenplaats "Overduin" Oostkapelle

(783) Restauratie Buitenplaats "Overduin" Oostkapelle

De buitenplaats is aan het eind van de 17e eeuw als hofstede aangelegd door de Middelburgse burgemeester Hubrecht de Hase. De huidige villa, het park in landschapsstijl en de boerenschuur dateren van 1839 en werden gebouwd in opdracht van jhr.mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet. Tot 1896 werd het na zijn dood bewoond door zijn zoon. De villa en het park vormen het centrum van een landgoed van circa 42 ha. De villa en het park zijn waarschijnlijk aangelegd naar ontwerpen van K.G. Zocher (1796-1863). De boerderij wordt niet meer als zodanig gebruikt en de landbouwgronden zijn verpacht. De doelstelling van de eigenaar is de instandhouding en het beheer van Overduin als particulier bewoond landgoed.

 

Begin 2008 werden wij benaderd door de eigenaar Stichting Overduin te Oostkapelle, inzake het verrichten van diverse restauratiewerkzaamheden aan het landgoed Overduin aan de Dunoweg 4 te Oostkapelle. Na inspectie van het gebouw, de technische opname en het opstellen van een plan van aanpak met de daarbij behorend kosten, werd op 9 juni 2008 gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het herstellen en /of vernieuwen van de dakvoet en dakgoten. Tevens werd klein onderhoud uitgevoerd aan gevels en kozijnen.

 

De werkzaamheden zijn op 28 november 2008 afgerond.

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleider) Bram Peene (uitvoerder)