(854) Restauratie kademuren Rouaansekaai Middelburg

(854) Restauratie kademuren Rouaansekaai Middelburg

De kaaimuren dateren volgens historicus Peter Sijnke van de 16e eeuw, waarna ze in 1866 en 1867 deels werden vernieuwd. 

 

Op 24 januari 2011 zijn wij gestart met de restauratie van circa 270 meter kademuur aan de Rouaansekaai in opdracht van de gemeente Middelburg. Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd. De 1e fase bestaat uit de restauratie van de kademuren gelegen tussen de Bellinkbrug en de steiger van de watersportvereniging De Arne. Dit gedeelte zal in april 2011 gereed zijn.

 

Met de 2e fase zal in oktober 2011 worden gestart. Dit betreft het gedeelte tot aan de Spijkerbrug. Naar verwachting zal dit gedeelte in maart 2012 worden opgeleverd.

 

Bij de restauratie wordt veel aandacht besteed aan het behouden van de aanwezige flora. De tong- en muurvarens, alsmede de muurleeuwenbek worden voorzichtig verwijderd en bij het opmetselen van de muren weer teruggeplaatst. Onze medewerkers krijgen bij deze niet alledaagse werkzaamheden (het inmetselen van plantjes) ondersteuning van Wim van Wijngaarden en Nanning-Jan Honing, beiden van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

 

Het werk wordt begeleid door Hans Sinke van Bouwwinkel Zeeland. Tevens maakt Bouwgroep Peters op de leerlingbouwplaats gebruik van een aantal leerling-metselaars van het Regionaal Opleidings Project (Fundeon). Leté verzorgt het herstel van de bestrating in het kader van een reïntegratieproject.  

 

 

Samenstelling projectteam: William Voet (projectleiding), Krijn Wielemaker (werkvoorbereiding) en Mark Geuze (uitvoering)