(923) Restauratie kademuren Kousteensedijk Middelburg

(923) Restauratie kademuren Kousteensedijk Middelburg

De kaaimuren dateren volgens historicus Peter Sijnke van de 16e eeuw, waarna ze in 1866 en 1867 deels werden vernieuwd.  

 

Nadat ons bedrijf naar volle tevredenheid op 5 juli 2012 de restauratie van circa 270 meter kademuur aan de Rouaansekaai had opgeleverd, was ons bedrijf op 8 maart 2013 weer de laagste inschrijver voor de restauratie van kademuren aan de Kousteensedijk. Ook deze restauratie is in opdracht van de gemeente Middelburg uitgevoerd.

Eind mei 2013 zijn we gestart met het aanbrengen van de damwand. Vervolgens werd het gedeelte tussen de kademuur en de damwand leeggepompt. Toen deze klus geklaard was, bleek dat de houten palen onder de fundatie van de kademuren grotendeels waren weggerot. Onbruikbaar dus. Een fikse tegenvaller. Voordat met de voorgenomen werkzaamheden konden worden begonnen, moest eerst de gehele draagkonstruktie worden hersteld. In samenwerking met de gemeente Middelburg, BWZ adviseurs en architecten, P. van 't Wout Funderingstechniek en Bouwgroep Peters is een nieuw plan van aanpak opgesteld.

 

Dit nieuwe plan van aanpak bestond uit het stabiliseren van de kademuur. Vervolgens werden aan beide zijden van de bestaande kademuur stalen buispalen aangebracht. Dwars onder de kademuren, rustend op de stalen buispalen werden stalen balken aangebracht waarop de stenen kademuur (puntsgewijs) kon rusten. Daarna werden de stalen balken ingestort in een betonnen plaat. De kademuur werd weer geheel dragend op de betonplaat gemaakt middels het ondermetselen hiervan op de gestorte betonplaat. Zo ontstond weer een solide fundatie van de kademuur.

 

 

Deze aanpak is succesvol gebleken en geheel volgens plan verlopen.

 

Het werk is medio december 2013 opgeleverd.

 

 

Samenstelling projectteam:

William Voet (projectleiding), Michiel Steenblok (werkvoorbereiding) en Mark Geuze (uitvoering)