(760) Hotel Restaurant "De Kamperduinen" Kamperland

(760) Hotel Restaurant "De Kamperduinen" Kamperland

Na een voorbereidingstijd van 12 jaar was het dan eindelijk zover. De bouwvergunning werd onherroepelijk verleend. Voor de bouwvak van 2007, nadat de laatste broedvogel de schoorsteen van het voormalige hotel restaurant Kamperduin had verlaten, werd begonnen met de sloop en het terrein bouwrijp gemaakt.

 

In opdracht van Kamperduin B.V. start de bouwcombinatie Peters - Flipse in augustus 2007 met de bouw van 4-sterren hotel "Het Veerse Duin". Het ontwerp van het hotel is van architectenbureau Archikon te Goes. Wolter & Dros verzorgt als nevenaannemer alle technische installaties.

 

Het hotel bestaat uit 55 hotelappartementen, 22 hotelstudio's, een restaurant, grootkeuken, vergaderzalen, wellnessruimte en een zwembad. Onder het gebouw is een parkeerkelder voorzien om het buitenparkeren zoveel als mogelijk te beperken.

 

De uitvoering van de parkeerkelder was de grootste zorg van de bouwcombinatie. Om de put droog te houden moest er dermate veel water worden onttrokken, dat de woninkjes van het aangrenzende vakantiepark, gefundeerd op staal, door verzakking ernstig beschadigd dreigden te worden. In overleg met konstrukteur Archikon en adviesburo Inpijn-Blokpoel is besloten een nog niet eerder in het Zeeuwse toegepast werkwijze toe te passen: het op diepte aanbrengen van een voor het grondwater ondoordringbare gellaag. Door rondom damwanden aan te brengen en de bodem af te sluiten door deze gellaag zou een (nagenoeg) droge bouwkuip ontstaan. Vervolgens kon dan worden volstaan met het wegpompen van wat kwelwater en oppervlakte (regen)water. Na maanden van injecteren kregen wij inderdaad de beschikking over een droge bouwput. De omgeving werd zodoende gevrijwaard van ook maar enige schade door verzakking! 

 

Na het gereedkomen van de parkeerkelder werd met het casco aangevangen, uitgevoerd in gietbouw in combinatie met breedplaatvloeren. De gevels worden opgetrokken uit gebakken steen, de kozijnen worden uitgevoerd in kunststof.

 

Eind december 2009 is het complex bouwkundig opgeleverd. Na de bouwkundige oplevering werd het restaurant en de grootkeuken nog verder afgewerkt en klaargemaakt.

 

Samenstelling projectteam:

ir. C.P.C. Flipse (project-directeur), J. le Duc (projectleider/hoofduitvoerder), J. de Kam (uitvoerder) en Ewout Dek (werkvoorbereider) 

 

Luchtfoto's: Peter Buteijn Vlissingen 

Overige foto's: Leon van IJzendoorn Oostkapelle

 

 

Helaas is onze opdrachtgever Kamperduin b.v. op 12 februari 2010 failliet verklaard.

 

Op 27 februari werd bekend dat het hotel is aangekocht door de Amadore-groep. Wij wensen de Amadore-groep en in het bijzonder haar algemeen directeur de heer Jerry van Zuijlen, heel veel succes en zeer goede zaken toe in dit prachtige hotelcomplex.

 

21 april 2010 is het hotel officieel geopend door de Commissaris van de Koningin van Zeeland, mevrouw Karla Peijs. De nieuwe naam luidt: Amadore Hotel Restaurant De Kamperduinen.