(931) Restauratie Stadhuis Veere

(931) Restauratie Stadhuis Veere

Het stadhuis aan de Markt in Veere is gebouwd (1474-1477) in de laat Gotische stijl in opdracht van Hendrik IV van Borsele. De toren werd in 1591 afgebroken en vervangen door de huidige toren. Volgens Wikipedia is het stadhuis twee keer gerestaureerd. Voor de eerste keer in 1885 en voor de tweede keer in de periode 1930-1935. Nu, in 2013 zal het stadhuis met toren opnieuw worden gerestaureerd. Ons bedrijf was bij de aanbesteding van dit restauratieproject op 28 juni 2013 de laagste inschrijver.

De restauratie bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van de leibedekking op de daken, het saneren van het houtrot in houten draagkonstrukties en het herstellen van de beelden in de voorgevel. Tevens krijgt het carillon een fikse onderhoudsbeurt. Tijdens de inspectie werden sporen van de bonte knaagkever aangetroffen. Hoeveel schade deze knaagkever had aangericht kon medio 2013 nog niet exact worden ingeschat. Pas tijdens de restauratie werd vastgesteld dat de schade groter was dan aangenomen. Spanten en muurplaten bleken ernstig aangetast en de torenspits moet grotendeels worden vervangen.  

 

Nadat de Provincie Zeeland in september 2013 een subsidie van € 750.000 had toegezegd, konden onze vaklieden in oktober 2013 starten met het werk. De restauratie zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Na de restauratie wil de gemeente Veere het stadhuis inzetten voor 'eigen gebruik', zoals voor huwelijken en andere officiële gelegenheden.

 

Opdrachtgever: Gemeente Veere

Architect: Gemeente Veere

Samenstelling projectteam

William Voet (projectleiding), Flip Paauwe (werkvoorbereiding) en Boaz Brom (uitvoering)